تازه ها
   روغن دنده صنعتي /MOBILروغن دنده
  گروه صنعتي صدراپل
  ساخت پارک آبي
  پودر بندکشي 100درصدايتاليايي
  فروش ويژه و فوري سود کاستيک
  فروش گازوئيل D6 روسيه
  حلال 402 تصفيه
  فروش قوي ترين و کشنده ترين سم مگس
  شرکت روانکاران پارس ايل (اسو) ESSO
  مواد اوليه لاستيک
  نيترات کلسيم گرومور
  خدمات مهندسي براي توليد انواع
  فروش مازوت عراق
  گازوئيل (gas oil)
  فروش گاز LNG روسيه
  فروش انواع حلال و تينرهاي فوري و
  سيليکاژل
  چسب 100درصد ايتاليايي اپرا
  وارادات مواد شيميايي: منتول،
  خشک کردن گل هاي طبيعي با